אאא

תקדים: תמונות שהגיעו לידי כיכר השבת מעידות כי דגלי ישראל מחולקים בתלמוד תורה חרדי ירושלמי חשוב. על הדגלים נכתב ה' הוא המלך ו- אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים.

אחד מההורים אומר בשיחה עם כיכר השבת, "אין ספק שזה היה חידוש מפתיע לטובה, חידוש חינוכי בהכרת המדינה היהודית לצד אמונה בבורא עולם.  אי אפשר לכפור בנסים ונפלאות שעשה ה' בהקמת מדינת ישראל, אחרי השואה הנוראה דרך מלחמות ישראל ועד ימנו. רואים גם אנו היום עד לאן הגיע חילול ה' הנורא של כל המתנגדים למדינה, שלא בוחנים שום אמצעים, אפילו להתחבר למכחישי שואה ומחבלים".

האם חלוקת הדגלים מצביעה על שינוי אידאולוגי העובר על החברה החרדית? זאת עוד מוקדם לומר, אך במבט כולל, ניתן לומר שישנו שינוי רוחבי ביחס הרשמי למדינה וסמליה. אחד הסימנים לשינוי זה ניתן לראות בהעדרם הבולט של התמונות המסורתיות בהם נראים חרדים הולכים בצפירת יום הזיכרון וכדו', זאת מבלי להתייחס לקבוצת הקיצונים העושה לה, מידי שנה, מנהג לרקוד בכיכר השבת. ניתן לומר שרוב הציבור החרדי הביע עמדה ברורה נגד הקיצוניים הרוקדים, והפגנות נגדיות שהתקיימו בשנים האחרונות, בהם נראים חרדים עומדים בצפירה, מלמדים על אותו שינוי. 

אל מול התופעות החדשות הללו, חשוב לזכור כי חלק ניכר מראשי היהדות החרדית התנגד משחר הציונות למאמציה להקמת ישוב יהודי בארץ ישראל. גדולי ישראל הביעו את התנגדותם להקמת מדינה יהודית עצמאית בשל החשש מפני תגובת הגויים, כמו גם בשל החשש מהשפעת ההשכלה והחילוניות שעליהן התבססו מנהיגי הציונות.

עם הקמת המדינה התקבל ברוב רובה של היהדות החרדית הקו, כי יש להשתתף במוסדות המדינה בכדי להשפיע, אך בלי להכיר בסמליה וטכסיה השונים של המדינה המבוססים על אידאולוגיות חילוניות.