אאא

מצבו של פוסק הדור, מרן הרב יוסף שלום אלישיב ממשיך להיות קריטי.

לאחר ימים ארוכים של אי וודאות, נפלה הלילה ההחלטה: מחר, יעבור הרב טיפול רפואי להחדרת צינורות הנשמה לגרונו. התקווה היא שבתום הטיפול, ישוב הרב אלישיב לנשום בכוחות עצמו.

יצויין כי לקראת הטיפול תתקיים הערכת מצב נוספת, ורק אז יוחלט סופית האם לקיים אותו - בהתאם למצבו הרפואי של הרב אלישיב.

במהלך היום התקיימו התיעצויות רפואיות רבות עם צוות הרופאים, עם העסקן הרפואי הרב אלימלך פירר. בנוסף, שוחחו בני המשפחה עם הרב שמואל אוירבאך לקראת הטיפול הרגיש.

הרב אלישיב מאושפז מאז השבוע שעבר בקומה העשירית בבית החולים 'שערי צדק'. גם כעת, מצבו ממשיך להיות קריטי.

הציבור נקרא להמשיך להתפלל ולעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת הרב יוסף שלום בן חיה מושא.