אאא

מעמד רב רושם לכבודה של תורה ומסיבה של מצווה התקיים אתמול בביתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, לכבוד הוצאת פירוש המשניות החדש. במעמד נטל חלק הגאון רבי שמואל אוירבעך שליט"א והשתתפו בו עשרות העורכים שעמלו יותר מארבע שנים להוציא לאור את הפירוש.

ביוזמת ראש הישיבה הגאון רבי אריה לייב שטיינמן שליט"א נטל על עצמו הרה"ג הרב דניאל ביטון לתרגם מחדש את פירוש המשניות לרמב"ם מתוך גוף כתב יד המיוחס לרמב"ם. בעצה אחת עם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הטיל את מלאכת התרגום על הרה"ג הרב עזרא קורח מחשובי האברכים בכולל פונוביז´.

לרגל ההוצאה לאור התקיים מעמד בביתו של הגרי"ש ששיבח את הפרויקט המיוחד. לשלחן הובאו פירות חדשים, בכדי שניתן יהיה לברך ´שהחיינו´, כך לפי פסקו של הגרי"ש אלישיב.

האירוע הסתיים בריקוד של שמחה על המעמד המרגש והמפואר תוך הודייה להשי"ת על העמל הרב שהגיע לסיומו.