אאא

האוצר מציע שכל אדרח בישראל, גם מי שלא עובד, ישלם מידי חודש מס בריאות קבוע של 90 שקל לחודש. קופות החולים תורשנה להעניק הנחות למבוטחים. מה שיבטיח לדברי האוצר שהתחרות בין הקופות תגבר.

יגאל ברזני, סמנכ"ל הגביה בביטוח הלאומי, לא מבין את ההיגיון שבדבר. "נאלץ להעסיק עוד 150 איש בגביה, אז הכסף שייכנס יעבור למימון כוח אדם, מה ההיגיון בזה?".

חברי הכנסת אמנון כהן ויעקב אדרי אומרים שההצעה הזו תפגע בעיקר באוכלוסייה החלשה שמשתכרת פחות מ-2,700 שקל שמשלמים כיום הרבה פחות מ-90 שקל, וגם בעקרות הבית שעד עכשיו לא שילמו את המס, שכן אינם מקבלות משכורת. מה גם שספק רב אם הקופות תענקנה את ההנחות המקוות, שכן הללו שקועות בגירעונות ענק.

חבר הכנסת גפני, מי שמשמש יו"ר ועדת הכספים, מחרה מחזיק אחריהם, "זה נראה ששוב ושוב פוגעים רק באוכלוסיות החלשות".

הצעת האוצר נשלחה למקצה שיפורים. בשלב זה לא תצטרכו לשלם 90 שקל לחודש ולקוות לחסדי מנהלת המרפאה שתעניק לכם הנחה.