אאא

כ"ק אדמו"ר מדעעש שליט"א באמירת קינות ביום תשעה באב ובסעודת יארצייט של הרה"ק בעל ה'שארית יוסף' זצוק"ל במוצאי תשעה באב.

האדמו"ר מדעעש בסעודת ההילולא לבעל ה´שארית יוסף´ מדעעש זצוק"ל
האדמו"ר מדעעש בסעודת ההילולא לבעל ה´שארית יוסף´ מדעעש זצוק"ל
האדמו"ר מדעעש באמירת קינות
האדמו"ר מדעעש באמירת קינות