אאא

היחס של התקשורת לחרדים היה עוין מאז ומתמיד, עכשיו זה כבר מאומת במחקר מיוחד. מהמחקר, הבוחן את הקשר בין אמצעי התקשורת כמקור למידע, ואת היחס והעמדות של כל קבוצה ביחס לשתי הקבוצות האחרות, עולה כי גם החילונים (66%) וגם הדתיים-לאומיים (98%) סבורים, שהתקשורת אינה מסקרת את החברה החרדית בצורה הוגנת.

המחקר המלא יוצג במלואו בעוד שבועות ספורים והוא נערך על-ידי פרופ´ יואל כהן, ראש בית-הספר לתקשורת במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, ושל ד"ר אורלי צרפתי, ראש החוג לתקשורת במכללה האקדמית עמק יזרעאל.

על-פי המחקר 74% מן החילונים הגדירו את היכרותם עם החרדים מועטה, ו-68% מן החילונים הגדירו את היכרותם כמועטה עם דתיים-לאומיים.

ואלה עיקרי המחקר:

בקרב הציבור החילוני בישראל, אמצעי התקשורת החילוניים הם מקור עיקרי לידע על החברה החרדית (כ-88%). הטלוויזיה היא מקור מידע ראשון (53%) ואחר כך העיתונות (30%).

בקרב הציבור החרדי – אמצעי התקשורת הדתיים הם מקור לידע על החברה החילונית באופן מוגבל יחסית לחילונים, רק כ- 40%. העיתונות היא מקור מידע ראשון (30%) ואחר כך הרדיו (22%).

אצל הציבור הדתי-לאומי – מקורות הידע התקשורתי על החברה החרדית – 21% רדיו ו- 20% עיתונות, בעוד שעל החברה החילונית המקור העיקרי הוא אינטרנט – 23% , עיתונות 19% וטלוויזיה רק 15%.

לטענת מחברי המחקר, גם החילונים (66%) וגם הדתיים-לאומיים (98%) סבורים שהתקשורת אינה מסקרת את החרדים בצורה הוגנת.

נתון מעניין מעלה, כי שלושת הקבוצות סברו כי התקשורת תורמת להעצמת המתח בין דתיים לחילונים. על-פי המחקר, 39% מן החילונים הביעו עניין בהרחבת העיסוק התקשורתי בחברה החרדית, זאת מתוך כוונה להכיר אותה טוב יותר, בעוד שרק כ-17% מן הציבור החרדי מעוניין בהרחבת העיסוק בחברה החילונית.