אאא

כבר שנים אחרי הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל וזרם האורחים הנוהרים לחצר החסידות בניו יורק רק הולך וגובר. במשך החודש כולו זוכים האורחים להתפלל וללמוד ב-770 בית מדרשו של הרבי ולהשתטח על ציונו שמהווה מוקד משיכה לאלפים מידי יום.

מרבית האורחים הם בני הישיבות מרחבי העולם שמגיעים לחוג את חגי תשרי באווירתה הנעלית והמרוממת של ליובאוויטש. כאן זוכים גם הצעירים, שלא זכו לראות את הרבי, לחוש מטעמה המיוחד של חגי תשרי בחצר החסידות, כפי הנהוג בתנועה מדורי דורות.

את האחריות המלאה לכל צרכי הבחורים נטל על עצמו ארגון 'ועד תלמידי התמימים העולמי', ארגון העל של תלמידי ישיבות חב"ד, אשר מלווה את ה'תמימים' במשך השנה כולה במבצעי לימוד עולמיים ובאירועים מיוחדים, ובמהלך חודש תשרי משמש כידא אריכתא של הנהלות הישיבות.   

בשבוע שעבר זה החל. אחרי חודשים של היערכות חסרת תקדים לקליטת אלפי אורחים, החל מדאגה לטובתם הגשמית, בהכנת מקומות לינה ראויים ואספקת ארוחות מלאות, וכלה בדאגה לרוחניותם, בסדרי הלימודים, שיעורים והתוועדויות מיוחדות.

ה'ועד' מפעיל את בניין "הכנסת אורחים" הגדול בשכונת קראון הייטס לצד עשרות מקומות מרווחים וממוזגים שמאכלסים את אלפי האורחים. לצד זאת מתנהל מטבח ענק המספק ארוחות מלאות לאורחים מידי יום במשך כל החודש.

במקביל, מפעיל ה'ועד', בשיתוף עם מרכז "אוהל חב"ד ליובאוויטש", אירוח מלא למאות האורחים השוהים במשך החודש בסמיכות לציון הרבי ברובע קווינס. בנוסף, מתנהל מערך יומיומי של הסעות מסובסדות בין 770 וציון הרבי.

ובאגף הרוחני של ה'ועד' שוקד צוות נרחב, בליווי מלא של המשפיעים וראשי הישיבות ברחבי העולם, על הדאגה לשלומם הרוחני של התמימים. מערך שלם של סדרי לימוד בגמרא ובחסידות, התוועדויות ושיעורים, ועוד מגוון הרצאות ותוכניות מיוחדות, בו נוטלים חלק ראשי רבני חב"ד וחשובי המשפיעים, ובראשם הגאון החסיד רבי יואל כהן שליט"א, המשפיע הראשי של ישיבת חב"ד המרכזית ומי שהיה ה'חוזר' הראשי של תורת הרבי.

יצויין, כי פעילות האירוח של 'ועד תלמידי התמימים העולמי' הינה המשך ישיר של ארגון "הכנסת אורחים" שהפעיל במשך שנים רבות הרב משה זאב ירוסלבסקי ע"ה, ואשר זכה לעידוד רב מהאדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, והיא מתנהלת בפיקוחו הצמוד של בנו הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א, ראש בית דין רבני חב"ד בישראל.