אאא

במהלך החודשים האחרונים, מגיעים אברכים רבים שכשלו ודברו סרה על גדולי ישראל אל ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן, בכדי לבקש את סליחתו כאשר הם מבקשים בתחנונים שימחל להם. ביום שישי האחרון, פורסם סיפור מבהיל המלמד עד כמה יש להיזהר בכבודם של זקני הדור.

בשעות הבוקר המוקדמות צלצל מכשיר הטלפון בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כאשר אברך ליטאי תושב אלעד נמצא על הקו ומבקש בדחיפות שימסרו את שמה של ביתו למרן שר התורה.

מבדיקת בני הבית שביררו את פרטי המקרה עלה כי האברך מבקש הברכה מספר כי אמש דיבר סרה ודברי לשון הרע ורכילות נגד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ומיד כשסיים לדבר קיבל קריאה מבני ביתו שבישרו לו לתדהמתו כי ביתו הילדה שהינה בריאה לחלוטין חשה ברע, פירכסה והובהלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

האברך ביקש בבכי את ברכת מרן הגר"ח אולם להפתעתו הלה סרב לברך את הבת עד שהלה לא ילך לבקש סליחה ומחילה ממרן הגראי"ל שטיינמן. "אחרי שמרן הגראי"ל ימחל לך תבקש ממנו את הברכה" הורה הגר"ח קנייבסקי.

בעקבות כך מיהר האברך אל מעונו של מרן ראש הישיבה וביקש את סליחתו בדמעות שליש. לאחר שמרן שמע את הפרטים, מחל לו ובירך שתהיה לילדה רפואה שלימה בקרוב ממש.

שמה של הילדה לתפילות: לאה בת חיה