אאא

מליאת הכנסת אישרה הצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור של חברי יריב לוין ואמנון כהן מש"ס. 

על פי הצעת החוק החדשה, תיאסר מכירת מזון שעבר התאריך האחרון לשיווקו, התאריך האחרון לשימוש בו או התאריך המומלץ לשימוש בו, כמו כן, היא מאפשרת להטיל עונש של עד שנת מאסר למי שעובר על ההוראות האמורות.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מכירת מוצר מזון פג תוקף מהווה סכנה לציבור ועל כן ראוי למנוע את שיווקו ומכירתו לציבור. האחריות על מכירת מוצר מזון פג תוקף צריכה להיות מוטלת על הגופים אשר משווקים את המוצרים על מנת שימנעו ממכירתם ולא ישימו מכשול בפני הציבור."

ח"כ אמנון כהן אמר בדיון במליאת הכנסת: "הציבור לא תמיד בודק את תוקפו של המוצר שנמצא על המדפים והדבר עלול לפגוע בבריאות הציבור". השר מאיר כהן השיב בשם שרת הבריאות יעל גרמן ואמר: "גם אם לא כל מוצר שפג תוקפו מהווה סכנה לציבור, יש לחייב הורדת מוצרים אלה מהמדפים".

בסיום הדיון, 41 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא הועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה.וו