אאא

מחכים לגשם: רבני בד"צ 'קהל מחזיקי הדת' מפרסמים הערב (חמישי) קריאת קודש לציבור, ובה בקשת להרבות בתפילה למען הגשם. 

במכתבם כותבים חבר הבד"צ: "שנינו במסכת תענית שבהגיע חודש כסלו ולא נענו בירידת גשמים, התחילו הצבור מתענים, והיות ונמצאים אנו כבר בעיצומו של חודש כסלו ועדיין השמים נעצרים וגשמים אין, מחובתנו לפשפש במעשינו ולזעוק אל השם יתברך". 

 (צילום ארכיון: פלאש 90)
מכתב רבני הבד"צ 
הגדלה

בנוסף, מבקשים הרבנים במכתב להוסיף בתפילה הלחש את תפלת "ועננו בורא עולם" לברכת "שומע תפילה". 

את מכתבם, מסיימים הרבנים בברכה כי אדמת ארץ הקודש תרווה "בטל ומטר לברכה, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל".