אאא

דרמה בבית המשפט העליון: השופט יורם דצינגר הוציא צו ביניים המורה על הקפאת הצו שהוציא בית הדין הרבני בעיר נתניה וחייב אם למול את בנה התינוק.

בכך, מבטל בג"צ את החלטת בית הדין הרבני בנתניה, שגם עתירה לבית הדין הרבני הגדול בעניין נדחתה.

כזכור, כפי שדווח אמש (רביעי) ב"כיכר השבת", האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים הגיש עתירה לבג"ץ, בשמה של אישה המצויה בסכסוך גירושין, למתן צו על תנאי המורה על ביטול פסק דין של בית הדין הרבני הגדול.

במשרד המשפטים ביקשו לבטל פסק דין של בית הדין הרבני האזורי שאושרר ע"י בית הדין הרבני הגדול, והורה לאישה הנמצאת בהליכי גירושין לשתף פעולה ולאפשר לאב לבצע ברית מילה לבנם בן השנה, כמו כן, הצו אישר הטלת קנס על האישה בסך 500 שקלים לכל יום שבו לא תמנע את ברית המילה לבנה.

העתירה עסקה בסמכות בית הדין הרבני לכרוך לתביעת גירושין את סוגיית מילתו של בנם של בני הזוג. העותרת, המיוצגת באמצעות האגף לסיוע משפטי, טוענת בעתירה כי זוהי הפעם הראשונה שבה קובע בית דין רבני כי מצויה בידיו סמכות להורות על ביצועה של ברית מילה וכי בית הדין הרבני חרג מסמכותו בעת שדן בבקשת האב לערוך ברית מילה לקטין.

עוד נטען בעתירה כי בית המשפט העליון, נמנע עד עתה מלקבוע כי סוגיית חינוך הילדים הינה סוגיה שניתן לכרוך בתביעת גירושין, וקל וחומר בסוגיית ברית המילה, על היבטיה הפיסיים והכירורגיים ועל תוצאותיה, אינה יכולה להיכרך בתביעת גירושין, הנידונה בבית דין רבני שעמדתו בסוגיה זו ידועה מראש.

עוד נטען בעתירה כי בית הדין הרבני האזורי פעל בניגוד לכללי הצדק הטבעי, שכן נתן את ההחלטה באופן מפתיע, לאחר שהאב העלה את רצונו לערוך ברית מילה לראשונה, אגב דיון בסכסוך הגירושין, וזאת מבלי שנתנה לעותרת הזדמנות ראויה להתגונן בפני בקשתו של האב.

לטענת העותרת, לא נערך בבתי הדין הרבניים דיון הולם ומעמיק בעניין טובת הילד וזכויותיו. זאת ועוד, סוגיית עריכת מילה או אי עריכתה חוסה בצל הזכות החוקתית לחופש מדת וחופש המצפון, וניתן לפגוע בה רק מכוח חוק מפורש - ואין הדבר כך במקרה זה. עוד נטען כי נקיטת הסנקציות הכלכליות החמורות בוצעה שלא כדין ובניגוד לפרוצדורה הנדרשת.

כאמור, הצהריים בית משפט העליון קיבל את העתירה והורה על הקפאת הצו של בית הדין הרבני בנתניה.