אאא

זכרו והפנימו, ביום פקודה זה לא יעזור לכם! גם אם אימצתם או ניסיתם להדמות ל"אליטה האשכנזית" בקוד הלבוש, באימוץ הסלנג הישיבתי-ליטאי, גם אם הצלחתם להשחיל את ילדכם למוסדותיהם הנחשבים וגם אם נכנעתם לדרישות ה"סידור", שלא שיערום אבותינו.

דעו, כי מבחינתם אתם עדיין שם!  אם רק תסטו אפילו במ"מ מהמנהגים המקובלים, גם אם הענין ביסודו הוא מנהג אבותיכם ואפילו בדבר הלכה, סופכם לזכות בבוז והשפלה עד כדי הלבנת פניכם ברבים.

וכי מה חשבתם? שיש לכם עסק עם מתינות ספרדית כפי שגדלתם עליה מבית אבא, המכילה והסובלנית המקבלת את השונה ומכבדת דעתו? לא ולא!  יש כאן עולם כוחני ואכזר, שלפעמים נדמה שאין יראת אלקים לנגד עיניו.

רק לאחרונה קבלנו תזכורת כואבת, שכולנו חווינו אותה ברצוננו ושלא ברצוננו, כאשר גדול וזקן הרבנים הספרדים של דורנו, גאון עוזנו, מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א אשר פסק את פסקו באומץ בעניין הגיור הצהל"י.                               

 ומסתבר שהדבר לא מצא חן בעיני "הבעל"ב על התורה".  להם, יש מונופול על ההלכה ופרשנותה, הם ודאי יודעים יותר! כבר לא עזרה גדלותו העצומה של מרן והיותו מנהיג של צבור ענק.  כך סתם בלי בושה, איימו בהפגנות ורססו כתובות גרפיטי מעליבות נגד מרן ועוד שאר מריעין בישין מבית מדרשם של הקיצוניים. ולא "שקטה הארץ" עד שהצליחו להוציא מכתב "הבהרה", שלמעשה אין בו דבר, חוץ מהשפלת הספרדים, בהכפפת גדול רבניהם.

רק לאחרונה נחרדנו לראות מה חווה אותו בחור ספרדי, שהחליט להמשיך במנהג אבותיו ולא לקיים את מנהג "חדר יחוד" כמנהג האשכנזים. מנהג, שצווחו כנגדו גדולי ישראל הספרדים, שיש למנוע המנהג השנוי במחלוקת. 

והנה קם לו אותו ראש הישיבה גבה-לב (ספרדי-משתכנז) ורצה לכפות על התלמיד את דעתו. כשהחליט החתן לאחוז במנהג אבותיו ולא להכנס לחדר יחוד, קם ראש הישיבה ולא היסס להלבין פניו ברבים וביום חתונתו וביום שמחת לבו, הורה לעזוב יחד עם התלמידים, חבריו את אולם החתונה. וזאת כדי, שיראו ויראו, ידעו כולם מי בעל הבית ולמי נתנה אדנות ובעלות על "עולם התיירה".

עדיין אותם ספרדים, נמוכי קומה, ספרדים חסרי עמוד השדרה, מתרפסים ומנסים להדמות לאדוניהם, אחיהם-שונאיהם, לאמור גם אנחנו שייכים למחנה "הנכון".

ובכן דעו לכם! כל זה לא יעזור לכם ביום פקודה, בסופו של דבר גם עליכם תעבור "כוס" ועל כורחכם יזכירו לכם את נחיתותכם, את ספרדיותכם וכי "פרענקים" אתם. עד מתי זה לכם, לאבד זהותכם ומקוריותכם?

אולי כבר הגיעה השעה, עורו ספרדים מתרדמתכם!