אאא

שר הביטחון משה (בוגי) יעלון הוא אולי האיש העסוק ביותר במדינת ישראל בימים אלו, כשעל כתפיו רובצת אחריות לביטחונם של מיליוני יהודים.

למרות הכל, פינה אתמול (ה') שר הביטחון מזמנו כדי להתכבד בכתיבת האות הראשונה בספר תורה חדש לזכותם של חיילי צה"ל המוסרים את נפשם בחזית, בנוכחותם של משלחת מכובדת מרבני ושליחי חב"ד. לאחר הכתיבה, כחלק מחבילת ההגנה הרוחנית "תורה, תפילה וצדקה", העניק השר מספר מטבעות לצדקה והניח תפילין, כשהוא מכריז בקול רם "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

כל חייל צה"ל, בסדיר, בקבע או במילואים, יכול להירשם במטה שהוקם לשם כך, ולזכות באות אישית הנכתבת במיוחד עבורו, ומעניקה לו שמירה רוחנית.

במעמד מרגש, היווה שר הביטחון דוגמא ומופת לכלל חיילי צה"ל וכתב את האות ב' הפותחת את פרשת בראשית בספר התורה המיוחד, בהדרכת סופר הסת"ם הרב מרדכי לישנר. בכך קיים השר את הנאמר בספר דניאל "ובעת ההיא ימלט עמך, כל הנמצא כתוב בספר". אחריו כובד בכתיבת אות גם ראש המטה של שר הביטחון, מר איציק אשכנזי.

"אנחנו בטוחים כי כל חייל שתכתב עבורו אות בספר התורה המיוחד הזה, יוכל להרגיש בטוח יותר. על פי המסורת היהודית לאותיות ספר התורה סגולה מיוחדת להגנה ושמירה, והרגשנו מחויבות להפנות גם את האפיק הרוחני הזה לביטחונם של חיילי צה"ל", אמר בטקס יו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב.

מתאם האירוע, הרב אריאל למברג, מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד הגיש בראשית המפגש לקט מדברי הרבי מליובאוויטש במבצעים דומים בעבר, הכולל את הוראותיו לאנשי הצבא בזמנו, הרלוונטים היום מתמיד, "לסיים את המלאכה" ו"למגר את המחבלים".