אאא

השר לשעבר הרב שלמה בניזרי הוציא לאור לפני כחצי שנה את הקונטרס "תורתו אומנותו", ובו הוא גולל את כל סוגיית גיוסם של בני הישיבות מאז קום המדינה.

בניזרי הביא את כל מקורות חז"ל המראים את חשיבותה של התורה הקדושה ולומדיה, ולמעשה "הם המגינים הגדולים ביותר על עם ישראל, ולולא התורה ולומדיה אין קיום לעם ישראל ולעולם, והמבזים את בני הישיבות בכינויי גנאי, כגון: "פרזיטים" "משתמטים" וכד' הם מוגדרים בהלכה כאפיקורסים אשר אין להם חלק לעולם הבא, וגם בעולם הזה הם מנודים". 

בקונטרס הקודם הוכח שלו היום רוצים באמת לגייס את בני הישיבות יכלו לעשות זאת כבר בעבר, כאשר המפלגות החרדיות עד שנת 1977 לא היו כלל בקואליציה.

מציטוטים שהובאו בקונטרס מפיהם של המנהיגים, פוליטיקאים, קצינים בכירים בצה"ל ואישי ציבור, הראה  בניזרי שצה"ל אינו מעוניין בבני הישיבות כלל וגיוסם הוא נטל כבד עליו, וכי הצבא יכול להסתדר גם בלעדיהם ובלעדי הדרישות המחמירות שלהם, ואלו שרוצים כבר לגייסם מטרה אחת להם והיא, להעביר את בני הישיבות על דתם על ידי "כור ההיתוך של החברה הישראלית, והוא צה"ל".

באחד מהפרקים מתייחס הרב בניזרי על דעתם של רבני הציונות הדתית, בו הוא מראה שכל גדולי רבני הציונות הדתית לדורותיהם, סוברים שמעלת לימוד בישיבות הגבוהות היא הנעלה ביותר וחשובה יותר מלימוד בישיבות הסדר, ובדיעבד מי שלא יכול ללמוד בישיבות הגבוהות אז בעדיפות שנייה ילמד בישיבת הסדר עם שילוב שירות בצה"ל.

אתמול פרסם הרב בניזרי קונטרס נוסף העונה לשם "מלחמת מצוה", ובו הוא מאריך בהוכחות רבות, שבני הישיבות פטורים מן הדין מלשרת בצה"ל.

בין הנימוקים הרבים כותב בניזרי בקונטרס: "בימינו אין דין מלחמת מצוה משום שאין לנו אורים ותומים, אין בית המקדש, אין מלך וסנהדרין וכל אלו מונעים את הגדרת המלחמות בימינו כמלחמות מצוה. כמו כן גם אם נאמר שתנאים אלו אינם מעכבים, עדיין בני הישיבות פטורים, משום שמה שנאמר: "חתן מחדרו וכלה מחופתה" הני מילי כשכל ישראל יוצאים למלחמה, אבל כשרק אחוז קטן יוצא למלחמה אז ודאי שבני הישיבות פטורים. וכן בני הישיבות הושוו ע"י הרמב"ם לבני לוי שהתורה פטרתם גם ממלחמת מצוה".

הרב בניזרי מציב בספרו שאלות קשות לבני הציונות הדתית ורבניהם, הטוענים שבימינו דין המלחמות הוא דין 'מלחמת מצוה' וממילא חובה על כולם לשרת בצבא, כולל בני התורה להתגייס.

 (צילום: פלאש 90)
מהדורה שנייה (צילום: כיכר השבת)
הגדלה

"מדוע הם מתגייסים לישיבות הסדר ומשרתים שירות מקוצר (של 16 חודש בלבד)" תוקף בניזרי את הציונות הדתית: "הרי אנו במצב של מלחמת מצוה, ובמלחמת מצוה צריכים כולם לצאת למלחמה ולהימנע מכל פעולה אחרת, אפילו של מצוות".

שאלה נוספת שהפנה לרבני הציונות הדתית: "הרי קיימא לןשבמלחמת מצוה העוסק במצוה פטור מן המצוות, האם אתם אינכם מקיימים מצוות ועסוקים כל היום במלחמת מצוה, אתמהה!".

"במלחמת מצוה נאמר שחתן מחדרו וכלה מחופתה,האם היום אין חתונות בציבור הציוני דתי? האם אנו רואים חיילים הנסים מחופתם לשדה הקרב?".

בספרו מוכיח בניזרי שדעת גדולי רבני הציונות הדתית היא למעשה כדעת גדולי ומאורי הדור החרדים, ושלמעשה גם הם סוברים שבמלחמת מצוה בני הישיבות פטורים משירות בצבא, וזה בניגוד למה שאנשי הציונות הדתית מחנכים.

בניזרי הוכיח מהראי"ה קוק וגדול תלמידיו הגרי"מ חרל"פ, וכן הגרי"מ אליהו והרב אריאלי והרב נריה ועוד שהם כותבים מפורש ש"גם במלחמת מצוה בני הישיבות פטורים משירות בצבא".

בניזרי מבסס את כל דבריו על דברי חז"ל הקדושים כולל גדולי רבני הציונות הדתי, מבלי לעסוק בספקולציות או פוליטיקה קטנה.

יתר על כך, הוא מבקש מבני הציונות הדתית לקרוא את החוברת, ללמוד אותה בעיון ושיענו לו על כל החידושים הנפלאים והקושיות הרבות שהעלה.

קוראי 'כיכר השבת' יכולים להוריד את הקונטרס המלא בקישור המופיע בפתח הכתבה.