אאא

ניסים בוויניצא שבמערב אוקראינה, חשים ורואים מדי יום ביומו. סיפורים מופלאים, כאלו שניתן בהחלט לקרוא להם "בעל-שם´סקע מעיישעס", מרגישים מקרוב.

נדמה היה השבוע שם בוויניצא, שהנה נס גלוי ומרגש כל-כך מתרגש מול עיניהם.

הכל החל כאשר יהודי מקומי הגיע לפני מספר חודשים לרב העיר והשליח הרב שאול הלוי הורביץ, ובפיו בשורה קשה ביותר. הוא סיפר על מחלתו הקשה שהתגלתה בליבו, ותקוות הרופאים לא טובה וביקש את עזרת הרב.

השליח הרב הורביץ הציע לו לקבל ע"ע לעבור ברית מילה ועל האתר קיבל היהודי את ההחלטה הטובה.

לאחר כמה טיפולים, כבר חש טוב יותר. לא עברו הימים והרופאים ההמומים בישרו לו שהוא נקי לגמרי והוא בריא לחלוטין.

היהודי הנרגש לא חיכה רבות ותיכף ביקש מהרב הורביץ לעבור ברית.

לאחרונה הוזמן לוויניצא המוהל הרב שלמה גלבר, ע"י ארגון "ברית יוסף יצחק", שערך ברית מילה ליהודי ונקרא שמו בישראל: דוד.

הברית וסעודות המצווה נערכו בבניין המפואר של בית הספר "אור אבנר - חב"ד" בווניצא, שנוסד ע"י הנגיד ר´ לוי לבייב.