אאא

שר החינוך, גדעון סער וסגנו חבר-הכנסת מנחם אליעזר מוזס קיימו השבוע ישיבה מיוחדת יחד עם ראש עיריית בית שמש, משה אבוטבול וראשי האגפים הרלוונטיים במשרד החינוך.

במהלך הישיבה, קיבל שר החינוך מר גדעון סער החלטה להמשיך ולכלול את העיר בית שמש ברשימת הרשויות אשר משרד החינוך משתתף בהם במימון שכר הלימוד, בסך של שמונים אחוז בגני הילדים בעיר.

משנת 1999 קיים צו שמשתתף במימון שכר הלימוד בגני ילדים של חלק מהשכונות בעיר בית שמש בסך של תשעים אחוז. השכונות נבחרו אז בהיותם מוגדרים כבעלי רקע סוציו אקונומי נמוך כאשר שאר השכונות בעיר אינם נכללים בהחלטה זו.

בהחלטת שר החינוך דאז נוספו עוד תשעה רשויות להסדר, כשמכוח זה נהנו שאר תושבי השכונות בבית שמש מהשתתפות בשכר-לימוד בסך של שמונים אחוז, הסדר זה היה קיים עד שנת 2010.

סער נחלץ לעזרה

אשתקד נפל דבר: היועצים המשפטיים במשרד החינוך הורה לסער כי המשך ההחלטה להכליל רק תשעה רשויות אינה עומדת במבחנים המשפטיים. את ההסדר הקיים, הם הסבירו, אי אפשר להמשיך.

מתוך רצון לסייע בידי הורי התלמידים, ביקש סער לדחות את ההחלטה לשנת הלימודים תשע"ב, היות וההרשמה לגני הילדים כבר הסתיימה והורים רבים סמכו בעת הרישום על השתתפות משרד החינוך במימון שכר הלימוד.

לקראת שנה"ל תשע"ב נערכו ישיבות רבות בהשתתפות שר החינוך, סגן השר ובכירי המשרד בכדי למצוא פיתרון ולהכליל את כל ילדי בית שמש בהסדר הקיים מתוך הכרת שר החינוך כי תושבי העיר ובפרט בשכונות החרדיות הינם בעלי משפחות ברוכות ילדים הנכללים במצב סוציו אקונומי נמוך, ואי השתתפות המשרד במימון שכר הלימוד תגרום להוצאות כבדות למשפחות שאין להם את היכולת לעמוד בתשלומי שכר לימוד מלאים.

אתמול, כאמור, החליט סער בשיתוף עם מוזס בישיבה המשותפת על המשך קיום ההסדר, לפיה יזכו כל הורי הילדים בגני הילדים בבית שמש בהדגש על השתייכות רובם למגזר החרדי והדתי, בהשתתפות המשרד בשכר הלימוד בסך של שמונים אחוז.