אאא

​ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אישרה היום (רביעי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ יריב לוין, לפיה גיל הנישואין החוקי יעמוד על 18 שנים.

עפ"י החוק הקיים, אדם (גבר ואישה) יכולים להינשא מעת הגיעם לגיל 17. בית המשפט מוסמך להתיר לקטינים להינשא, אף בגיל צעיר יותר מהגיל החוקי. החוק אינו מגביל את גיל הנישואין המינימאלי. נישואין בגיל צעיר ללא היתר בית המשפט, הינה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר.

הצעת החוק שאושרה היום בוועדה, מבקשת לקבוע כי גיל הנישואין המינימאלי, יעמוד על 18 שנים. בנסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הנער/ה, נסיבות שמצדיקות חריגה מהגיל המוצע, יוסמך בית המשפט להתיר נישואין אף מתחת לגיל 18. לא לפני שבית המשפט ישמע את הנער/ה. ההצעה תגביל את סמכות בית המשפט להתיר נישואין רק מגיל 16 ומעלה.

הצעת החוק נועדה למנוע נישואין בגיל צעיר, כאשר הנער/ה אינם בשלים לקבל החלטה שתשפיע על מהלך חייהם ולעיתים החלטה שאינה מרצונם החופשי.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי כל הגורמים המעורבים בנושא, ידווחו לוועדה על יישומו של החוק. משרד המשפטים ידווח על מספר הבקשות שהוגשו לבתי המשפט, מספר הקטינים שקיבלו היתר נישואין, הנסיבות להיתר, מס' כתבי האישום שהוגשו ופסקי הדין שניתנו בגין עבירה על החוק ומה העונש שהושט על המורשעים.

יצוין, כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה כבר בכנסת ה-18. מליאת הכנסת אישרה להחיל דין רציפות על הצעת החוק. וע"כ הוועדה המשיכה בהכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. 

ח"כ אורי מקלב, דרש להסמיך אף את בית הדין הרבני הגדול להתיר נישואין, בדומה לסמכות שהוענקה לבית המשפט. עוד טען מקלב "ההעלאה תיפגע בקבוצות אוכלוסייה נורמטיביות אשר מכינות את הנוער לנישואין בגיל מוקדם. מדובר במשפחות שבאופן מסורתי נישאים בגיל צעיר. לא יהיה נכון שלא לאפשר להם להינשא. לדבריו "זו פגיעה בזכויות האזרח".

מנגד, ח"כ חנין זועבי חששה כי "חופש הבחירה יהיה של ההורים ולא של הקטינים. הצעה"ח באה להגן על זכותם של הקטינים שאין להם חופש דעה בגיל צעיר. לדבריה, המסורת לא מאפשרת להם בחירה חופשית. יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם התנגד להעניק לבתי הדין סמכויות נוספות מעבר לסמכויות הקבועות היום בחוק.

ח"כ אברהם מיכאלי טען "אנו מעודדים היום חתונות פיראטיות לקבוצות אוכלוסייה שלא יעמדו בדרישות החוק". הצעת החוק תועבר להצבעה ואישור סופי במליאת הכנסת.

יצויין, כי בקרב קהילות שונות בחסידות ברסלב, נהוג להתחתן בגיל מוקדם.