אאא

"למחות ולהזהיר מפני כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור", כך, במכתב תקדימי, מתייחס פוסק הדור, מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, הבוקר (שלישי) לניסיונות של גורמים שונים לשנות את הציבור החרדי ולהשליט בו שאיפות חילוניות ורוחות זרות.

במכתב מיוחד וחסר תקדים בחריפותו, המתפרסם הבוקר, כותב מרן הגרי"ש אלישיב נגד "המגמות לשינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי".

במכתבו של הגרי"ש אלישיב, אין התייחסות לגל ההסתה חסר-התקדים המתנהל נגד הציבור החרדי, אך מבין דבריו ניתן ללמוד כי יש בגל ההסתה הנוכחי כדי ניסיון להשתלט על הציבור החרדי.

עיקר דבריו של הגרי"ש מכוונים נגד שורת מיוזמות הצצות חדשים לבקרים, שתכליתן פיתויים לעזיבת אוהלה של תורה, מתוך כוונה לשנות את אופיו של הציבור החרדי, ובכלל זה מסלולי שירות לאומי, וכן מכללות להכשרות מקצועיות ואקדמיות לנשים וגברים.

גורמים שונים ורבנים שהתוודעו למכתבו של הגרי"ש אלישיב אומרים כי אין ספק שמדובר במכתב היסטורי וחשוב, בעל משמעות עצומה לדורות.

להלן נוסח מכתבו המלא של הגרי"ש אלישיב:

"באשר סוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים הוא בחיי תורה ויראה על טהרת הקודש, מתוך התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול תורה, על-כן יש למחות ולהזהיר מפני כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור, שמייסדים 'מסגרות מיוחדות לחרדים' שיהיו תחת שליטתם המלא ועל-פי רוחם, ובכלל זה כל מיני מסגרות ומסלולים של שירות לאומי, אזרחי וצבאי, שתכליתן ליצור מקומות מיוחדים שמגבשים קיבוץ של חרדים הכפוף לפורקי עול, לשליטתם ולתרבותם.

"וכן מעודדים כל מיני מכונים ומכללות להכשרות ולימודם חיצוניים של תוארים ותעודות ושל לימודי אקדמיה וכו', אשר יכניסו שאיפות זרות הקלוטות מבחוץ, ובידוע כמה נלחמו גדולי ישראל זצוק"ל נגד כל 'מוסד לימודים חרדי' שמיועד ללימודים כאלה, והוקיעוהו אל מחוץ למחנה.

"ובפרט שמודיעים בגלוי שמטרתם בכל מגמות אלו לעשות שינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי, ולפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות, לאומיות ומשכיליות, אשר לא שערום אבותינו, ולעשות השתלבות והתחברות עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים.

"ועל כן יש לקרוא אל תלך בדרך איתם מנע רגליך מנתיבותם, ועם שונים אל תתערב. אלא אך ורק בדרך המסורה לנו מדור דור, לעשות רצון אבינו שבשמים שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תות אמת וחיי עולם נטע בתוכנו".