אאא

מבצע צוק איתן: נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס וראש ישיבת "פורת יוסף", הגאון רבי שלום כהן, הורה הערב (רביעי) במכתב מיוחד לראשי הישיבות הספרדיות לדחות את בין הזמנים עד לט"ו באב, אז תתקיים ישיבת מועצת ויוחלט האם לבטל לחלוטין את בין הזמנים, תלוי במצב הביטחוני.  

לשון המכתב המלא של הגר"ש כהן עליו חתמו חברי מועצת חכמי התורה:  

הנני פונה בזה, אל ראשי הישיבות ובני התורה בכל אתר ואתר, כאשר בעווה"ר עם ישראל מצוי בימים קשים ונתון להתקפות אויב, ואין לך לצערנו יום שאין קללתו מרובה מחבירו ורבים הנופלים בחזית ובעורף.  

ואנו בני התורה, אין לנו שיור אלא התורה הקדושה ובימים קשים אלה, על כולנו מוטלת החובה שלא לעמוד מנגד ולהרבות תורה ומעשים טובים כאשר קיומו של עם ישראל תלוי בזה.  

והנה קרבים ובאים עלינו ימי בין הזמנים כמנהג בני הישיבות וכפי שהנהיגו גדולי הדורות מאז ומעולם, בבחינת "קווי ה׳ יחליפו כח", אין ספק שבימים כתיקונם נחוצים ימים אלה להתרעננות ולאגירת כוחות חדשים בפרט לקראת הימים הנוראים וימי ההתעלות הבאים עלינו לטובה.  

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אלא שלדאבונינו "עת צרה היא ליעקב" כאשר רבים מאחינו בני ישראל מחרפים את נפשם במלחמה באויבי ישראל העומדים עלינו לכלותינו, ואיך נוכל אנחנו ונעמוד מנגד.  

אשר על כן, באם יימשך המצב הקיים, על כולנו מוטלת החובה בימי בין הזמנים הקרובים להישאר בבתי המדרש לכל הפחות עד ט"ו באב הבעל"ט, שהוא יום שנעשו בו ניסים לעם ישראל ועד אז אי"ה נתפלל שיחלפו ימי הזעם, כי בימים כאלה יש לנו לקיים בעצמנו את מאמר הנביא  (ישעיה כ"ו) "לך עמי בא בחדרך וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר זעם", ואין חדרים אלא בתי כנסיות ובתי מדרשות.  

אין ספק שזכות לימוד התורה תסייע להגנת עם ישראל ולהצלחתו ברוחניות ובגשמיות. ויה"ר שהקב"ה יוציא אותנו מאפילה לאורה ומאבל לשמחה ידבר אויביי ישראל תחתינו ונשמע בשורות טובות במהרה אכי"ר.