אאא

מחאת הגיוס: גדולי הרבנים וראשי הישיבות הספרדים יצאו היום ׁ(שני) בקריאה להתכנס הערב, ערב ראש חודש ניסן, ל"עצרת הסברה וזעקה" כנגד גזירות הגיוס המרחפות על עולם התורה,

העצרת תתקיים בסמוך לציונו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, בצומת הרחובות שמואל הנביא בר אילן. 

במכתב שפורסם כותבים הרבנים הספרדים: "אנו קוראים לכלל אחינו לבוא לקחת חלק בעצרת רבתי אשר יתקיים ביום שני ער"ח ניסן ברחוב יחזקאל פינת שמואל הנביא, לזעוק ולהרע ולהרעיש שמים וארץ וישמע דברינו שאנו לא נשקוט ולא ננוח עד אשר תבוטל גזירה נוראה זו".

"וחובה גדולה מוטל על כל אחד לעשות הכל עד אשר תבוטל גזירת הגיוס הנוראה שגובל לשמד רוחני, והמחטיאו קשה מההורגו", הוסיפו הרבנים. 

על המכתב חתמו בין היתר ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת כף החיים הגאון רבי יעקב חיים סופר, הגאון רבי בן ציון מוצפי, המקובל רבי דוד בצרי ראש ישיבת השלום, הגאון רבי אהרן ירחי.

בעצרת שתתקיים הערב ינאמו הרבנים רבי משה צדקה, רבי בן ציון מוצפי, רבי יהודה כהן, רבי בניהו שמואלי, רבי אהרן ירחי, ורבי דוד בצרי.