אאא

האדמו"ר בכלא: הבוקר (שלישי) הגיע מרן האדמו"ר מויזניץ לביקור תנחומים מרגש בכלא מעשיהו, שם יושב 'שבעה' בנו של הרבי משומרי אמונים זצ"ל המרצה עונש מאסר על עבירות שונות.

הרבי מויזניץ הביע בפני מקורביו בימים האחרונים את רצונו לנחם את כל הבנים היושבים שבעה וביניהם גם את הרה"ג רבי יעקב יצחק ראטה שליט"א היושב במאסר. הבוקר, התאפשר הביקור המיוחד, כשמרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א הגיע אל שערי הכלא ונכנס לחדרו של הבן.

השניים שוחחו באריכות על גדלותו הרוחנית של אביו כ"ק מרן האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל שהסתלק לבית עולמו בשבוע שעבר כשהרבי מויזניץ מציין שהיה מגדולי הדור ממש, לאחר-מכן עודד הרבי את את הרה"ג רבי יעקב יצחק וחיזק אותו בדברים.

ביציאתו של האדמו"ר מויזניץ מפתח האגף התורני ניגש אליו להתברך נשיא המדינה לשעבר משה קצב המרצה אף הוא עונש מאסר בכלא.

הרבי ברך אותו ארוכות כשלאחר מכן אף חיזק וברך את האסיר עמי פופר, המרצה מאסר על הריגת ערבים ובשנים האחרונות חזר בתשובה.