אאא

התעצמות הלחימה בדרום והמשך ירי הטילים על ישובי הארץ, מביאים את גדולי האדמו"רים לצאת מגדרם בתפילה ואמירת פרקי תהילים על המצב בארץ.

היום, לאחר תפילת שחרית במעונו של מרן האדמו"ר מבעלזא בקריית יערים (טלז סטון), קרא הרבי את פרקי התהילים הקבועים שתיקן לומר בעת מבצע צוק איתן.

האדמור הורה לחסידיו להוסיף בעת אמירת תפילת "אחינו כל בית ישראל" את המילה "ובמלחמה" לאחר המילים "בצרה ובשבייה". לפני כשבועיים, הורה הרבי לומר אחרי התפילה את פרקי התהילים נ"ו וקכ"א כסגולה להצלחה ולשמירה.

יצויין, כי בעקבות קריאת הרבי ולאור המצב הקשה, נציג חסידות בעלזא בכנסת ח"כ ישראל אייכלר, קרא הערב מעל דוכן הכנסת את מזמור קכ"א בתהילים "אשא עיני על ההרים", כאשר כל החכי"ם מצטרפים לאמירת התהלים במליאה.