אאא

הטבח בבית הכנסת: האדמו"ר מויז'ניץ התייחס בשעות הצהריים (שלישי) במהלך סעודת ברית מילה לנינו לטבח הנורא בו נרצחו ארבעה יהודים בעת שעסקו בתפילה, ופרץ בבכי. 

לאחר שירת "יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך" על ידי הנוכחים באירוע, אמר הרבי: "זכינו היום לשמחת ברית מילה, שבה אנו אומרים "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי"..."

"שמחת ברית שמחה רבה היא, חז"ל הרי דרשו "וששון זו מילה", אולם בד בבד כואבים ומבכים אנו היום את שפיכת דם ישראל ע"י מרצחים ימ"ש. יהודים שעמדו ושפכו שיח לפני קונם בירושלים עיר הקודש, נהרגו על קידוש השם". 

הבט משמיים וראה • קליפ מצמרר

"זו תקופה שאנו שרויים במצב הנורא הזה ומצפים לרחמי שמים, עוד מאז חודשי הקיץ הקשים שעברו עלינו. גם בישיבה בבני-ברק ניסה היום מרצח לפגע, ובנסי נסים ברחמי שמים מרובים מנעו בטרם נכנס לישיבה לבצע זממו, השם ישמרנו. הכל בזכות התורה הקדושה שהבחורים עוסקים בה - תורה מגנא ומצלא".

"עלינו לחזק את אמונתנו השלימה בהשם יתברך, כי לא ייטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב, ולהמשיך להעתיר לפני בורא עולם שירחם עלינו, שיצילנו מכל רע, ושנזכה כבר לביאת המשיח, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן". סיים האדמור את דבריו המעוררים.