אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן התייחס בצהריים (שלישי) לטבח המזעזע בהיכל בית המדרש 'קהילת בני תורה' בשכונת הר נוף בירושלים ואמר כי "הקב"ה בא לעורר אותנו בתוך בית המדרש, כולנו צריכים להתחזק בלימוד תורה היא זאת שמגינה עלינו".

במהלך שיעור שמסר הגר"ש כהן בהיכל בית הנדרש 'פורת יוסף' בעיר העתיקה אמר: "אנחנו צריכים להתחזק יותר בלימוד התורה, יש קרירות בזה וצריך לחזק את זה לא רק בקרב בני התורה אלא על כל יהודי ויהודי יש חובה לקבוע זמן ללימוד, אסור לזלזל בזה, רק התורה היא זאת שמגינה על עם ישראל, הקב"ה מעורר אותנו בתוך בית המדרש כדי שנתחזק ונרבה בלימוד התורה".

כשהוא נשנק מדמעות הוסיף הגר"ש כהן: "ובוודאי שבני תורה צריכים להתחזק בזה אבל גם בעלי בתים העוסקים לפרנסתם ירבו בלימוד ויקבעו עתים לתורה, היא התרופה לכל המכות". 

"הקב"ה בא לעורר אותנו על רפיון בלימוד תורה, ועל ביטול תורה, אנחנו צריכים להפנים זאת ולהתחזק אל מול המראות הקשות הללו" סיים נשיא מועצת חכמי התורה.