אאא

דילמת בין הזמנים: מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן צפוי לפרסם בימים הקרובים את הכרעתו באשר לשאלה הניצבת לפתחם של ראשי הישיבות האם יש לקיים בשנה זו את חופשת בין הזמנים של ימי הקיץ כרגיל או שאולי בשל המצב הביטחוני הקשה, ירי הטילים על יישובי ישראל והמשך הלחימה בעזה יש לדחות אותו במספר ימים ואולי אף לבטלו לגמרי שכן אין זה ראוי שבני הישיבות ייצאו בימים אלו לטיולים ולמקומות הנופש ובפרט שכעת יש להוסיף בלימוד התורה המגן על עם ישראל.

החברותא של מרן הגראי"ל, הגאון רבי משה יהודה שניידר, מתייחס לדילמה הקשה בעלון "פרי חיים" וכותב: "לקראת הימים שבדרך כלל בני הישיבות יוצאים להינפש, מזדקרת ועולה לה השאלה על שולחן ראש הישיבה  האם כשכלל ישראל שרוי במצב קשה כזה, שייך לצאת לבין הזמנים?".

"כידוע", כותב הרב שניידר, "דרכו של מרן שמקיים בנפשו דברי חז"ל בברכות מתון מתון ד' מאות זוזי שויא, ואינו ממהר להכריע בפרט בנושאים החובקים את כל עולם התורה".

"אך זעקה גדולה שמענו שהרים רבינו את קולו וזעק: 'ביטול תורה איז דאך די גרעסטע עבירה' (-ביטול תורה הרי זו העבירה הכי גדולה), כמו שאמרו חז"ל: ויתר הקב"ה על ג' עבירות ולא ויתר על עוון ביטול תורה", כותב החברותא.

"וכן העלה על נס איזה חילול השם נורא יכול להיות, אם ח"ו יסתובבו בני ישיבה ברחובות או יצאו לטיולים, בתקופה כזו, ואומר: הרי העוון של חילול השם הוא נורא ואיום…", מבהיר הרב שניידר.

הרב שניידר מוסיף כי גם לילדי החיידרים, "שהיו רגילים בהרבה מוסדות לצאת עמהם ל'יום טיול', מונעם הגראי"ל מלנסוע, ואינו רוצה שיסעו לטייל כלל בימים אלו".

בתוך כך כפי שנחשף אמש בכיכר השבת מפרסמת הבוקר מועצת גדולי התורה של תנועת אגו"י ביומונים המודיע והמבשר קריאת קודש לבני הישיבות לביטול בין הזמנים.

בקריאה כותבים גדולי הדור חברי המועצת:

"זמנים קשים פוקדים את בית ישראל בארץ ישראל, בכל מקומות מושבותיהם. עת צרה היא ליעקב,  דם ישראל נשפך, ואיומים וסכנות מנסרים בחלל האויר ומתחת לפני הקרקע. ולעת אשר כזו, אין לנו שיור רק התורה הזאת, ועלינו לקיים בעצמנו מאמר הכתוב (ישעיהו כ"ו, כ): "לך עמי בוא בחדריך וסגר דלתיך בעדך", וכפי' רש"י: בא בחדריך – "בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ד"א התבונן על מעשיך בחדרי לבך".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ועתה, בימים אלו ונוכח המצב – כאשר הזמן מבקש תפקידו להתחזק בתורה ובתפילה ויראת ד', הננו קוראים לתלמידי הישיבות הקדושות די בכל אתר ואתר להישאר כולם בהיכלי הישיבות, 'בוא בחדריך', גם בימי בין הזמנים, הנועדים עם סיומו של זמן הקיץ – וכל ישיבה תקיים סדריה בהיכלה, מקום בו התייגעו הבחורים עד כה בלימודם – כאשר תקבע ההנהלה הרוחנית.

"ההתגברות וההתחזקות בלימוד התורה הקד' – היא חובת השעה והזמן. "אל תיראי תולעת יעקב – אין להם לישראל אלא תפילה" (תנחומא, בשלח ט') – להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים, להודות לו על טובו ורוב חסדיו אשר עין בעין נראים באלו הימים, ולבקש ממנו על העתיד – שיעבור זעם, ויבואו ימי שלום ושלווה, רגיעה והשקט.

"ונסיים בדברי תנא דבי אליהו רבה, פרק ו': "כשם שיש להקב"ה חדרי חדרים בתורתו כך יש להם לתלמידי חכמים לכל אחד ואחד חדרי חדרים בתורתו, ואם ראית שהיסורין ממשמשין ובאות עליך רוץ לחדרי דברי תורה ומיד היסורין בורחין ממך שנא' לך עמי בא בחדריך וגו', לכך נאמר הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך, במה שגדלתנו ועסקתנו ורוממתנו וקשרת לנו קשר גדול בדברי תורה מסוף העולם ועד סופו".

"והבורא יתברך ברחמיו, יפרוש סוכת שלומו עלינו ועל כל ישראל, ישמע שוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ואך טוב וחסד ירדפונו כל הימים, ובמהרה יחיש לגאלנו ולנחמנו ויהפוך לנו הימים האלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים (זכרי' ח יט)". על החתום: מועצת גדולי התורה/