אאא

במהלך השבוע האחרון הופנו למרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן עשרות שאלות מאזרחים מודאגים המבקשים לדעת כיצד לנהוג במצב הקשה שנוצר עם ירי הטילים על ערי ישראל.

החברותא המיתולוגי של ראש הישיבה, הגאון רבי משה יהודה שניידר, פרסם חלק מהתשובות כאשר הוא מדגיש שחלקן משתנות ואינן קבועות ולכן אין להקיש ממקרה אחד על רעהו.

"על כל שאלה דן רבינו ומברר את הפרטים, ולא בנקל משיב, ואף התשובות הם שונות ומשתנות לכל אחד ואחד, אף אם נראה לכאורה שזוהי אותה השאלה", כותב הרב שניידר ומפרט כי למשל נשאל רבינו מכמה וכמה ישיבות קדושות אם כשיש אזעקה באמצע הסדר, צריך להפסיק כדי לצאת למרחב מוגן, ולא הסכים להקל שלא להפסיק את הלימוד.

וכששאל אחד מראשי הישיבות אם להפסיק גם באמצע שיעור כללי, הגיב הגראי"ל  - "וכי שיעור כללי דוחה פיקוח נפש?", וכן מי שרצה להשתמש בזה דתורה מגנא ומצלא, אמר מרן הגראי"ל כי "אולי זה רק למי שלומד תורה 'לשמה', ואיננו יכולים לומר שלומדים לשמה...", ולאחד אחר שרצה להקל שלא לצאת מבית המדרש, אמר לו רבינו - "ואם ח"ו יקרה משהו...".

לשאלה אם צריך להפסיק את הלומדים כשלא שומעים את האזעקה, שהפנה משגיח באחת הישיבות השיב:  "אם לא שומעים, כנראה שמשמים יודעים שזה לא נוגע להם". אך למשגיח אחר ששאל אמר את רבי ישראל סלנטר הנ"ל שזה שאלות של פיקוח נפש, ולא פשוט להכריע בזה.

ומדגיש הרב שניידר כי אף בעיר התורה בני ברק, שהבטיח מרן החזו"א זצוק"ל שלא יפלו בה פצצות כעדות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ורבינו אומר, "בני ברק היא עיר של יהודים, ואין שולט בה היצר הרע...", בכל זאת הורה מרן "שלמעשה צריך להישמע לכללי הזהירות של פיקוד העורף, להיכנס למרחב מוגן".

ומסיים הרב שניידר כי כאשר נשאל מרן הגראי"ל אחרי שרואים כל כך הרבה נסים, מה המטרה בכל זה השיב שמכריזים מהשמים: "רבי אִיד טהוּ שׁוֹין תְּשוּבָה" - רבי יהודי תחזור כבר בתשובה...

וכשנשאל במה להתחזק, אמר: "בני תורה צריכים להתחזק בענין שמירת הדיבור, כי עיקר עיסוקם הוא 'בפה', ולהמון העם יש להתחזק בשמירת השבת".