אאא

בימים האחרונים פנו קרובי משפחות שלושת החטופים אל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליטא בשאלה במה יש להתחזק בעקבות המקרה הנורא ובכדי להרבות זכויות שהנערים ישובו לביתם בשלום כשהם בריאים ושלמים.

מרן הגראי"ל השיב להם כי יש להתחזק בשמירת השבת. "השבת היא ההגנה על כלל ישראל ויש לעשות הכל על מנת לשמור עליה", הסביר.

בהמשך לכך ביקש מרן ראש החשיבה באופן מיוחד מכל אירגוני הקירוב לעורר גם אנשים הרחוקים משמירת תורה ומצוות, שישתדלו בשמירת השבת, כשהוא מדגיש את חשיבות השבת לזכותו של עם ישראל והנערים החטופים.

וכן גם ביחסו לחיזוק הנצרך מאנשים השומרים תורה ומצוות המקפידים על שמירת השבת הורה הבוקר מרן ראש הישיבה הגראי"ל  שטינמן להקדים תוספת שבת.

ראש הישיבה התבטא ואמר כי הוא רואה חשיבות גדולה שאנשים יקדימו לבוא ביום שישי הקרוב לבתי הכנסת ולקבוע סדר לימוד תורה מיוחד בערב שבת לזכותם של שלושת הנערים שישובו במהרה לבתיהם.

מרן ראש הישיבה ציין, כי ימי שישי הם ארוכים ואין כל קושי להיערך מוקדם לשבת ולקבוע לימוד תורה. "זה יהיה תועלת עצומה וגדולה לזכותם של שלושת הנעדרים", אמר מרן הגראי"ל.