אאא

עצרת מספד בהשתתפות אלפים נערכת הערב (שלישי) בהיכל בית המדרש "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות זאת במלאות שבעה לטבח הנורא בו קיפחו את חייהם ארבעת הקדושים הי"ד.

הכינוס נערך בראשות הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקא והגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל. במרכז המעמד הוקרן קטע וידאו מיוחד של דברי חיזוק והתעוררות מאת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, שנבצר ממנו להגיע להשתתף בכינוס.

"כתוב בפסוק וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני ד'" אומר ראש הישיבה בדבריו ומקריא מן הספר הפתוח לפניו בצלילות מדהימה.

"רואים בזה שאם צדיק אחד נחסר זה חורבן לעולם. לדאבוננו לפי דורינו - אנו לא יכולים להדמות לדור של ישעיהו הנביא - אבל לפי דורינו זה עכ"כ שרואים בזה חורבן העולם, אנשים שנהרגו עם טלית ותפילין בתוך התפילה, הרי לפי הדור שלנו זה נורא ואיום מה שקרא לנו".

"כל אחד צריך להתחזק וללמוד מזה להתחזק כמה שיותר בתורה ויראת שמיים, והקב"ה יעזור שלא יוסיפו לדאבה עוד" מסיים הגראי"ל שטיינמן.