אאא

חידוש הירי: מספר הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, שכששמע מרן על התחדשות ירי הטילים  על דרום הארץ, נאנח ואמר: "אשווערע מצב, דער אייבישטער זאלל רחמנות האבבין" - מצב קשה, ירחם הקב"ה.

לדבריו, כשנשאל מרן מה אפשר לומר לאנשים להתחזק בימים אלו, ענה הגראי"ל: "מען ווייסט צו מענטשעין אז מען מוז האבבין כסדר דעם רבונו של עולם" - מראים לאנשים שצריך כל הזמן את הקב"ה.

החברותא הוסיף, מיד אחרי תשעה באב פנה ראש הישיבה לסובבים ואמר "עוד מעט אלול" ופירט מרן - אמנם אלול הם לא ימי אבלות ח"ו, אבל הם ימי "עבודה" - אלול, ראש השנה, יום כיפור, סוכות.

הרב שניידר מציין כי למרות שלכאורה אין לומר פרקי תהילים בתשעה באב, הורה מרן לומר את הפרקים הקבועים הנאמרים בביתו לאחר התפילה בשל המצב הביטחוני הקשה באומרו כי מדובר בחלק בלתי נפרד מהתפילה ולכן מותר.