אאא

בשיחה תורנית מיוחדת שמסר הערב (שלישי) הגאון רבי אריה פינקל ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה, התייחס באופן נדיר לטבח הקשה בו נרצחו ארבעה יהודים במהלך תפילה בבית הכנסת. "כיכר השבת" מביא את התמליל המלא של דבריו.

"אני לא רוצה להגיד כי אין מה להגיד. אנו אומרים בבוקר "הסתרת פניך הייתי נבהל" יש הסתר פנים נורא ואיום. תמיד יש הסתר פנים אבל היום זה אסתר אסתיר, הסתר בתוך הסתר. בתוך מקום קדוש - ביהכנ"ס, כאלה ת"ח, בני תורה, צדיקים, אנחנו נבהלנו".

"פעם שמעתי דבר שנגע ללבי ואני זוכר את זה ממש בדיוק. זה היה בהספד של מישהו שמת בתוך החתונה של בנו והייתה לוויה אחרי החתונה, אז המספיד אמר: שאחד בא להגרש"ז אויערבך ואמר לו שהיום הייתה תאונה נוראה ו-7 נפשות, משפחה שלימה, נהרגה. מה צריך לומר? מה צריך לחשוב? אמר לו, תשמעו את התשובה, אני זוכר אותה כל החיים, כשהמשיח יבוא ידעו הכל. הוא אמר; "יהודי שומע את הצרה הכי גדולה מה הוא אומר'?", וכאן פרץ הגר"א פינקל בבכי: 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא' זה מה שאנחנו צריכים! אבל הקב"ה רוצה משהו, לא יודעים".

"אמרו בשואה שבמדינות של אחינו הספרדים לא הייתה שואה. משונה העמלק הרשע, הארור הרי כבש את פולין, ליטא, חצי רוסיה, כל מדינות אירופה, וניצלו רק ממש שארית הפליטה. יסורים נוראים, יריות לתוך הבורות של מאות ואלפים, ובמדינות הערביות דווקא של אחינו הספרדים, מרוקו, אלג'ריה - לא היתה שואה".

"מה אפשר לומר, שמעתי בשם אנשים שאמרו בשם גדולים: אצל אחינו הספרדים מכבדים מקום של ביהכנ"ס, בכבוד שלהם מכסים את הספסלים, שולחנות, ולא מדברים. מתפללים, לומדים בכבוד והולכים בכבוד. אז היה חסר לנו את הכבוד בביהכנ"ס".

"נכון, (בתי הכנסת שלנו) היו מלאים, למדו, והתפללו, אבל לפני השואה נתרוקנו הביהכנ"ס, והח"ח בכה על זה מאוד, ועזבו קצת את התורה ותפילה, התרוקנו - הם לא היו מכובדים. לא כיבדו אותם כמו אצל הספרדים, ממילא הקב"ה, כשאין כבוד בביהכנ"ס במקדש מעט, תובע את כל העבירות. זה ידוע. ואם מישהו מתנהג בכבוד שהכל ברא לכבודו, ומחפש רק כבוד שמים, תפילותיו בכבוד זה נחת רוח לקב"ה".

"אני רוצה להדגיש, אנחנו צריכים להתחזק בכבוד שמים בבית הכנסת, בבית המדרש שזה בית מקדש מעט, שהקב"ה לא יאמר ח"ו מי ביקש מכם לרמוס חצרי, מה אתם רומסים? מי צריך אתכם?"

"אם כל אחד יקבל על עצמו לבד, בלי להתחשב באף אחד כי כל אחד יקר בפני עצמו, להשתדל בינו לבין המקום "אני מכבד את בית מקדש מעט", ואני משתדל - מה שפחות לא לדבר דברים בטלים שזה זלזול, ובזיון למקום מקדש" סיים הרב פינקל את דבריו הנוקבים.