אאא

זה קרה לאחר חג הפסח. ראש עיריית בני-ברק, הרב אברהם רובינשטיין סר למעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, והציג בפניו שאלה יוצאת דופן.

באותו יום ירדו במפתיע גשמים. בעקבותיהם, סיפר רובנשטיין לרב קנייבסקי על מקווה חדש שהקימה העירייה ברחוב בארי בשיכון ג׳.

"חסרים לנו גשמים, ומכיוון שאנחנו בימי הקיץ, האם מותר להתפלל שהגשם ימשיך והבורות יתמלאו במי גשמים?", שאל.

הגר"ח השיב כי אסור להתפלל במיוחד, שכן גשם בקיץ אינו סימן ברכה. בשלב הזה, הוסיף מרן הגר״ח משפט מפתיע והבטיח לדברי הנוכחים כי הגשם לא יפסיק עד שהבור יתמלא.

בשבת האחרונה, לאחר שירדו גשמים רבים בעיר התורה והחסידות ובורות המקוה החלו להתמלא במי גשמים, הבינו כולם את עומק תשובתו של הגר״ח ואת ראייתו הרחוקה. 

הסיפור הזה, שפורסם בקו החשיפות, הפך לשיחת היום ברחבי בני ברק.