אאא

הטבח בבית הכנסת: הרצח הנורא של ארבעת הקדושים הי"ד אשר נטבחו כשהם עטופים בטלית ותפילין בשעה שהתפללו תפילת שחרית בבית הכנסת גורם לזעזוע וכאב עצום בקרב כל שדרות הציבור והעם היהודי כולו באבל כבד נוכח הטרגדיה הנוראה.

גם גדולי ישראל לקחו באופן אישי לליבם את המקרה הנורא והתבטאו כי מדובר בקורבנות ציבור ובכפרה על עם ישראל.

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי נאנח כששמע על האירוע הנורא ואמש (רביעי) שיגר את חתנו הגאון רבי יצחק קולדצקי יחד עם רעייתו הרבנית לאה קולדצקי, בתו של מרן שר התורה, לנחם את המשפחות השכולות, האלמנות והיתומים היושבים שבעה על מות ראש משפחתם.

הרב קולדצקי ורעייתו ישבו במשך שעה ארוכה אצל מרן ושמעו ממנו את דברי החיזוק והנוחם אותם יש להעביר למשפחות השבורות, כשהם מעלים את הדברים על הכתב.

בהמשך הערב הגיעו הרב ורעייתו אל בתי המשפחות והקריאו בפניהם את הדברים המרגשים המתפרסמים כאן ב"כיכר השבת" לראשונה, בהם מפרט מרן שר התורה את גודל מעלתם וקדושתם של אלו הזוכים למות מתוך טהרה על קדושת שמו יתברך.

"יש לנפטרים הקדושים הי"ד זכות גדולה מאוד שזכו למות על קידוש השם", הקריא הרב קולדצקי את המסר של חמיו הדגול, "מתוך מצוות שמונה עשרה עם טלית ותפילין ומתוך מצוות קריאת שמע וזכירת יציאת מצרים וסמיכת גאולה לתפילה, ובפרט שמתו בתוך בית הכנסת שזהו זכות גדולה וקידוש השם גדול ביותר, ובוודאי הם נכנסו ישר לגן עדן, ומיתתם כיפרה כקורבנות על כל כלל ישראל".

"וידוע גודל המעלה של מי שמת מתוך דבר מצווה וכמו שאמרו בשבת קי"ח: אמר רבי יוסי יהי חלקי עם מתי בדרך מצווה", כותב הרב קולדצקי בשם חמיו, מציין כי הוא הוסיף "מה שכתב בטעמא דקרא בפרשת חיי שרה שלכאורה קשה איך ייתכן שימותו מתוך דבר מצווה והרי אמרו חז"ל שלוחי מצווה אינם ניזוקים, וכן יש להקשות על מה שאמרו חז"ל ששרה אמנו מתה מתוך ששמעה בשורת העקידה, ואיך ייתכן שמחמת מצוות העקידה נתגלגל הדבר שמתה".

"ותירץ: שמה ששלוחי מצווה אינן ניזוקים הכוונה שהמצווה לא תגרום להם שום היזק אם לא הגיע זמנם למות, אבל אם הגיע זמנם למות, אדרבה, זכות היא להם שמסובבים מהשמיים שימותו ע"י מצווה בכדי להרבות שכרם, שהרי זה כמוסר עצמו עבור המצווה ששכרו הרבה מאוד".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכן בשרה אמנו כבר הגיע זמנה למות ומחמת שצדקת היתה סיבבו מן השמיים שתמות על ידי קיום המצווה כדי להרבות שכרה".

"ואף הקדושים הי"ד שמתו בטבח הנורא כבר הגיע זמנם למות ומחמת שהיו צדיקים סיבבו מן השמיים שימותו מתוך קיום מצוות ועטורים בטלית ותפילין בבית הכנסת להרבות שכרם מאוד", הסביר מרן שר התורה.

הרב קולדצקי הוסיף ומסר בשם הגר"ח: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ויהי רצון שאלו יהיו הקורבנות האחרונות של כלל ישראל, ומחה ה' דמעה מעל כל פנים ונזכה לגאולה השלימה במהרה".

דברי החיזוק המעודדים ריגשו עד דמעות את בני המשפחות וחיזק אותם בהבנת דרכי ה' בעולם.