אאא

בשעות הערב (שני), עם היוודע הבשורה המרה על הירצחם של שלושת תלמידי הישיבה, הגיעו מקורביו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לבשר לו על מציאת גופותיהם של שלושת החטופים.

בהתבטאות ראשונה לאחר החטיפה, אמר הרב קנייבסקי: "הייתה להם זכות גדולה מאד, אלפי יהודים התחזקו במצוות בגללם" מרן הגר"ח הוסיף ואמר כי התפילות לא היו לשווא, "זו זכות לנשמתם".  

כזכור, בימים שלאחר החטיפה פנו משפחות שלושת החטופים אל מרן הגר"ח בבקשה שיתפלל על הילדים. עוד ביום שישי, שעות לאחר האירוע הקשה, הגיעה אחת האמהות אל ביתו של מרן בבכיות נוראיות וביקשה שיישא תפילה למענם.

בהמשך התקופה, הגיעו הוריו של הנער אייל יפרח וכן סביו של גיל-עד שאער לביתו של הרב, שהורה להם להתחזק בתורה ומצוות וללמוד מסכת שביעית למען הנערים. 

הגר"ח מדבר על החטופים, בשבוע שעבר