אאא

אינתיפאדה בירושלים • טבח בבית הכנסת: הבוקר (שלישי) שעה קלה לאחר הטבח הנורא בירושלים סיפרו בני משפחתו ומקורביו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי לשר התורה על האירוע החמור בו נרצחו בבית הכנסת על קידוש השם ארבעה יהודים כשהם עטופים בטלית ותפילין בשעת תפילת שחרית.

מרן הגר"ח הזדעזע עד למאוד והגיב בצער כי "מדובר בימים של עקבתא דמשיחא", והוסיף: "צריכים להתחזק בלימוד התורה ובתפילה בכוונה".

מרן הגר"ח איחל בסיום דבריו כי "השם יאמר למשחית הרף".

לדברי המקורבים היה נראה כי הדיווח על הפיגוע הנורא משפיע במאוד על תחושותיו של מרן והיה נראה בצער ובאבל כבד.