אאא

אירוע השבעה לטבח בהר נוף: בשעות הערב (שלישי), שיגר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי את מקורבו מזכיר מועצת גדולי התורה ומ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין להקריא את דבריו בפני קהל האלפים בכנס החיזוק בהיכל בית הכנסת קהל בני תורה בירושלים

כיכר השבת מגיש את תוכן המכתב: 

בס"ד, כסלו תשע"ה

נבצר ממני להגיע לעצרת חיזוק והתעוררות בעקבות האסון הנורא ומזעזע כל לב בבית הכנסת בני תורה בראשות הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, שבאו אויבים באמצע תפילת שמונה עשרה והרגו ללא חמלה רחמנא ליצלן".

"אר"י יהא חלקי ממתי בדרך מצווה, אולי זה בא לעורר אותנו שעלינו להתחזק בכבוד בית המדרש ולא לדבר בו רק דברים הנצרכים מאוד, וכל שכן ואחת כמה וכמה לא לדבר לשון הרע וביזיון תלמידי חכמים וה' יאמר לצרותינו די". 

מקורבי מרן הגר"ח מספרים כי בימים האחרונים מאז הטבח הנורא בבית הכנסת, מרן מעורר רבות על נושא לשון הרע וכבוד תלמידי חכמים.

מוקדם יותר הערב פורסם לראשונה ב"כיכר השבת" קטע וידאו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בו הוא מתיייחס לרצח המחריד וקורא לציבור להתחזק בתורה ויראת שמיים. 

"כתוב בפסוק וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני ד'" אומר ראש הישיבה בדבריו ומקריא מן הספר הפתוח לפניו בצלילות מדהימה.

"רואים בזה שאם צדיק אחד נחסר זה חורבן לעולם. לדאבוננו לפי דורינו - אנו לא יכולים להדמות לדור של ישעיהו הנביא - אבל לפי דורינו זה עכ"כ שרואים בזה חורבן העולם, אנשים שנהרגו עם טלית ותפילין בתוך התפילה, הרי לפי הדור שלנו זה נורא ואיום מה שקרא לנו".

 

"כל אחד צריך להתחזק וללמוד מזה להתחזק כמה שיותר בתורה ויראת שמיים, והקב"ה יעזור שלא יוסיפו לדאבה עוד" מסיים הגראי"ל שטיינמן.