אאא

עם ישראל כולו בארץ ובתפוצות מתאחד בתפילות למען שלושת בחורי הישיבה החטופים זה שבוע ימים בתקווה שישובו במהרה לבתיהם כשהם בריאים ושלמים.

רבים מגדולי ישראל קוראים במהלך השבוע האחרון לציבור הרחב להתחזק בתורה ובמצוות על מנת שהדבר ימליץ טוב לזכותם של הנעדרים.

"כיכר השבת" למען החטופים: בואו לקבל את השבת הקרובה מוקדם

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן אף התבטא כי יש להתחזק במיוחד בשמירת השבת ולבקש מכלל הציבור גם הרחוקים עדיין מחיי תורה ומצוות שישתדלו ככל שביכולתם בכדי לשמור את השבת וכן לציבור היראים שיראו לקחת על עצמם את הזכות לקבל את השבת בשעה מוקדמת ויראו להוסיף  אז בלימוד תורה וקביעת שיעורים ובזכות זו תהיה סייעתא דשמיא.

בהקשר לכך, שיגר לפני יומיים, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חתנו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שלושה מכתבי חיזוק שיועדו עבור שלושת משפחות החטופים, שעאר, פרנקל ויפרח.

במכתבו, ביקש הרב זילברשטיין מהם להתחזק באמונה ובביטחון לאור האסון הנורא. "הקדוש ברוך הוא אומר 'עמו אנוכי בצרה' שהוא נמצא יחד עם המשפחות כביכול בתוך הצרה וכמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת שמתוך החיזוק בתורה, גמילות חסדים ועשיית מצוות הרי שזוכים לצאת מכל הצרות והמועקות ורואים ישועות".

 (צילום ארכיון: משה גולדשטיין)
הגר"י זילברשטיין מדבר על שמירת השבת, אמש (צילום: כיכר השבת)

הרב שיגר את המכתבים עם מקורבו ובני המשפחות קיבלו זאת בחום רב והודו על כך במאוד.

כהמשך לכך התבטא אמש הרב בשיחה עם מקורביו לאחר השיעור, בו סיפר על תוכניותיו לפנות למשפחות ולבקש מהם שיפנו לעם ישראל לקבל על עצמם להתחזק בשמירת שבת.

"בתקופה האחרונה יש התעוררות גדולה לכך וזה מסר של חיזוק עצום שיסייע בוודאי להצלת החטופים", אמר הגר"י זילברשטיין שהוסיף כי "יש לעשות הכל בכדי שיותר ויותר אנשים יקבלו על עצמם שמירת שבת".

"זו הזכות הגדולה ביותר שבוודאי תעמוד לשלושת הבחורים ותסייע להם לצאת מן המצר, משעבוד לגאולה", אמר הרב זילברשטיין.