אאא

פרסום ראשון: ערב שנת השמיטה עולה שוב ושוב השאלה ההלכתית סביב סוגיית 'היתר מכירה', "כיכר השבת" חושף תיעוד וידאו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, בו הוא פוסק כי היתר המכירה הוא "היתר אמיתי".

בתיעוד שהגיע לידי "כיכר השבת", נראה נכדו הרב יעקב ששון שואל את סבו בנושא, מרן זצ"ל משיב: "היתר מכירה היתר גמור, היתר אמיתי". בהמשך מרן הגר"ע יוסף עוקץ את בנו הרב משה יוסף: "משה כועס עליי כשאני אומר ככה. מבין, משה, אם הפרש של חצי שקל..."

הרב יעקב ששון: "אני הייתי בשוק, יש הבדל גדול". מרן הגר"ע יוסף: "תעשה כמו שאומרים לך, היתר מכירה היתר אמיתי, מי שרוצה להפסיד כסף - שיפסיד".

לאחר מכן פונה הגר"ע יוסף זצ"ל לנכדו ומבקש שיאמר זו גם לבתו הגב' מלכה: "תגיד גם לאמא שלך, מלכה, תגיד לה שאני אמרתי שהיתר מכירה זה היתר אמיתי, מי שרוצה לעשות ככה.. לזרוק את הכסף שלו שיקנה אוצר בית דין". הגר"ע חוזר ופוסק בנחרצות: "היתר מכירה אמיתי".

הגר"ע חוזר ופונה לנכדו כשהוא לועג לאלו שלא סומכים על 'היתר המכירה': "תגיד להם כך שנינו בגמרא, מי שיש לו מעות הרבה ורוצה לאבדם יקנה כלי זכוכית, זה גם כן עסקה. יקנה אוצר בית דין, במקום כלי זכוכית יקנה אוצר בית דין, יש לו הרבה כסף רוצה לאבדם שיקנה אוצר בית דין". 

לאחר מכן נראה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל משוחח עם החברותא שלו, הרב אליהו שטרית: "יש לנו היתר מכירה - גמרנו, בשביל מה לשבור את הראש מאיפה לוקחים... מדוע לוקחים... למה?". מרן הגר"ע יוסף זצ"ל נראה שוב פונה לנכדו ואומר: "תאמר לחברים שלך גם כן, רחמנות".

"היה אחד שרצה להחמיר, לא רצה לאכול היתר מכירה, נתנו לו מאסר עשרים ושמונה יום, אסרו אותו, אמרו לו אם הרבנים אוכלים גם אתה תאכל. רוצה חומרות? ייקחו אותו לכלא".

 (צילום: באדיבות המצלם)
מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצ"ל ובנו הרב משה (צילום: ישי כהן)
הגדלה

הגר"ע יוסף נשמע שוב אומר בתקיפות: "ההיתר הוא היתר גמור, אפילו למחמירים, היתר גמור, לאמיתה של תורה, אין לי ספק בזה". לגבי מנהג אוצר בית דין אמר הגר"ע: "זה הידור, הידור בעלמא, רוצה להדר להדר... כמו שאמרתי יש לו הרבה כסף רוצה להדר - יהדר".

לאחר מכן קם מרן הגר"ע יוסף ממקומו כשהוא זועם ואומר: "מי שהוא מקטני אמנה יקבל את חלקו בעולם הזה, ויפסיד כסף".