אאא

פגישת פיוס ערב יום הכיפורים: הראשל"צ הגאון הרב שלמה משה עמאר הגיע בשעה האחרונה למעונו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף וביקש את סליחתו ערב יום הדין.

מרן הגר"ע יוסף קיבל את הגר"ש ושמע את דבריו, בסיום המפגש אמר הרב עובדיה יוסף לרב עמאר: "אני מוחל וסולח לך".

הגר"ע הדגיש בפני הרב עמאר כי כל מה שעשו חברי הכנסת אריה דרעי ואריאל אטיאס נעשה על דעתו והכוונתו בלבד. 

הפגישה בין שני הרבנים הייתה קצרה מהרגיל. המפגש הדרמטי הגיע בעקבות מאמציו של הרב משה יוסף לאחד את השורות ובתיווכו של הרב יעקב סיני, שנפגש פעמים רבות עם אנשיו של הגר"ש עמר והעביר את המסרים למרן הגר"ע יוסף. 

כזכור בין שני הרבנים שרר מתח קשה מאוד בעקבות תמיכתו של הגר"ש עמאר בבחירות לרבנות הראשית ברב ציון בוארון ולא בגאון רבי יצחק יוסף.
 
לפני כחודש שלח הגר"ש עמאר מכתב התנצלות ראשון בו הוא מתנצל על הצער שנגרם למרן הגר"ע יוסף: "לקדוש ה' מכובד גדול דורנו והדרו מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף שליט"א, נשיא חכמי ישראל.
 

"כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ורוב נחת.

"לבבי מלא יגון וצער על הסבל של מרן שליט"א וכל צערו בימים אלה, ועדי בשמים שאיני חדל מלהתפלל לרפואתו ולשלומו למען יאריך ימים ושנים בבריאות ושמחת עולם על ראשו, ואף על פי שאיני ראוי ולא כדאי, כבר נאמר "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה".

"למען הסר ספק, הנני הקטן ונבזה מודיע בהכנעה, שכל מה שעשיתי עשיתי רק לכבוד ה' (וגם כשהסכמתי לבטל דעתי כעפר לפני הדר"ג שליט"א, תליתי הסכמתי בתנאי שלא תוקן עד הזמן האחרון)".