אאא

ניחום מפתיע: בשעות הצהריים (חמישי) הגיע הגאון רבי שמואל אוירבך, מנהיג "הפלג הירושלמי" בציבור הליטאי, לניחום אבלים במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

מאז עלותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לכס הנהגת הציבור הליטאי, שורר מתח רב בין מרן הגר"ח קנייבסקי לגר"ש אוירבך.

הגר"ח, שסמך ידו על הנהגתו של מרן הגראי"ל שטיינמן, התבטא לא אחת בחריפות רבה נגד אותם שלא קיבלו על עצמם את ההנהגה ויוצאים נגד הנהגת מרן הגראי"ל שטיינמן.

בתחילת השבוע פנו מקורבי הגר"ש אוירבך אל בני ביתו של מרן הגר"ח וסיפרו כי ברצונו להגיע לנחם את שר התורה, היושב 'שבעה' על בתו הרבנית חנה שטיינמן ע"ה.

לאחר כל זאת הגיע בשעה האחרונה במפתיע הגר"ש כשהוא מלווה במקורביו לקיים את מצוות ניחום האבלים.