אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: לאחר שהתבשר הגאון רבי שמואל אוירבך על הפיגוע הנורא בבית המדרש בשכונת הר נוף התבטא הבוקר למקורביו ואמר: "צריכים להרבות אחדות ולהפסיק עם המחלוקת, ואיש ואיש יפשפש לפי מעשיו, במקומו".

הגר"ש הוסיף ואמר: "צריכים לעשות אחדות בין כל היראים לדבר ה' מפני שהיראים לדבר ה' כוונתם לשם שמים".

בתוך כך, בסוף שיעורו היומי התבטא הגר"ש מרקוביץ ר"י פוניבז' לתלמידיו על הפיגוע הנורא ואמר: "יש כעת צער גדול, כשקורה כזה אסון נורא ופוגע במשפחות תלמידי חכמים, יראים ושלמים, מוטל עלינו החובה להרגיש את הרגשת הצער והכאב. כתוב שהשכינה בוכה "קלני מראשי קלני מזרועי", זה מה שמוטל עלינו להרגיש את הצער הנוראי.

"הרמב"ם כותב בהלכות תעניות "אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות", כאן זה חמור יותר מ"אכזריות", הלא מדובר בתלמידי חכמים, משפחות של בני תורה מופלגים, ולכן עלינו להתבונן ולחוש את הצער.

"החפץ חיים היה אומר שהוא אינו קורא עיתון כי אין בכוחו להכיל את הצער של כל המקרים הקשים שקורים בעולם, אם הוא אמר כך על מקרים שקרו במדינות רחוקות, כמה עלינו להצטער על המקרה הנורא שקרה כאן אצלנו".