אאא

בעצרת הרבבות אמש (ראשון) בכותל המערבי, לרפואת מרן פוסק הדור הגאון רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה, נשא דברי חיזוק והתעוררות ראש ישיבת "פורת יוסף",הגאון רבי שלום כהן, כשהוא ממרר בבכי.

"מורי ורבותי", קרא הגר"ש כהן, "אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו צרות רק בשביל 'השמיעיני את קולך', אנחנו צריכים לזעוק לקב"ה".

ראש ישיבת "פורת יוסף", המשיך ואמר כי "מי יודע, מרן סובל, אם לא בחטאינו, אם לא בעוונותינו, 'הקב"ה רוצה השמיעיני את קולך'".

"רבותיי, זה לא צרה רק של מרן, זו צרה בר מינן, עלול להיות כצאן אשר אין לו רועה", קרא הגר"ש כהן ונחנק במשך שנות ארוכות מבכי, "בר מינן, כצאן שאין לו רועה, רבונו של עולם, רחם על עמך ישראל".

צפו בדבריו המלאים של הרב שלום כהן.