אאא

בשעות הערב הגיעו חברי הכנסת של תנועת דגל התורה משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק, בכדי להתברך לקראת החג וכן להתייעץ עמו במספר נושאים העומדים על סדר יומו של הציבור החרדי. בזמן הביקור, שהו בחדר נכדי מרן הגר"ח אריה ויענקי קנייבסקי.

בתחילת השיחה עדכנו החכים את מרן הגר"ח בתוצאות המאבק על חוק הגיוס כמו גם בשאר המאבקים הפרלמנטרים בנושאי הדת והרחיבו על ניסיונותיהם לשמור על צורכי הציבור החרדי גם בזמנים קשים.

מרן הגר"ח עודד אותם באומרו כי "אנחנו נמצאים בדור שבן דוד בא והגמרא אומרת שאז הצרות על לומדי התורה יגברו. דווקא בגלל שאנו נמצאים בפעמי משיח הרי שהגזירות רבות הן".

חברי הכנסת סיפרו להגר"ח כי למרות הקשיים והמאבקים הרבים מול שונאי הדת, הרי שמידי פעם יש גם הצלחות קטנות ונקודתיות שגם בהן אין לזלזל. מרן אמר כי אלו נועדו עבור קטני אמונה "בכדי שאף הם יווכחו לדעת שיש מנהיג לבירה".