אאא

הממצאים הקשים שהועלו בתחקיר 'כלבוטק', לפיהם במשחטת 'אדום אדום' בוצעה התעללות חמורה בבעלי חיים, הובילו לביקורת רחבה בציבור הישראלי.

אולם לא רק הציבור הרחב הביע את דעתו לנתונים המזעזעים, גם הרבנות הראשית נדרשה להסיר את הכשרות מהמשחטה.

היום, (שני) התכנסה מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לדיון מיוחד בעקבות הממצאים, ובסיומו הוחלט כי אין בכוח הרבנות הראשית להסיר את הכשרות מהמשחטה.  

בהודעה שהוציאה הרבנות הראשית נכתב: "תורתנו הקדושה מצווה עלינו לנהוג בחמלה כלפי בעלי החיים ואוסרת עלינו לצערם"

עוד צוין בהודעה, כי אין בכוח הרבנות הראשית לשלול את ההכשר מהמשחטה "אך עם זאת" אמרו ברבנות הראשית  "אנו מורים לרבני בית המטבחיים לקבוע נהלים ברורים שימנעו מעשים מסוג זה ע"י העובדים ואשר עלולים לגרום לחבלות פנימיות ולהטרפת הבהמות."

"כן ינוסחו נהלים בהם ייקבע כי כל בהמה שתעבור התעללות כגון זו תוטרף לאלתר. אנו סבורים כי ההתנהגות רעת-הלב כפי שהוצגה בפנינו,יש בה כדי להוציא שם רע לשחיטה היהודית ואנו קוראים לכל הגורמים האמונים על האכיפה לעשות כל שביכולתם כדי למגר תופעות כגון אלו האסורות אף על פי החוק".

הרב יונה מצגר אמר בדיון שעסק כאמור בשלילת הכשרות מהמשחטה: "צער בעלי-חיים אסור מדאורייתא ולו היתה בידי הרבנות הראשית סמכות חוקית, הייתי מסיר את הכשרות".

ארגוני צער בעלי חיים שונים החליטו להגיש עתירה לבג"ץ בבקשה לשלול את הכשרות מהמשחטה.