אאא

בימים האחרונים מתבצעים בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שיפוצים, במסגרתם נשברו מספר קירות בתוך הבית בכדי לחבר את דירת הגר"ח קנייבסקי אל דירת בנו.

לפני מספר שבועות, בעיצומו של ליל שבת התעורר מרן הגר"ח משנתו והביט על אחד מקירות הבית.

הגר"ח אמר לבני ביתו: "אני חושש שהרסו את הקיר שעליו התרחש נס החגב".

בעיתון "מרכז העניינים" פורסם כי כאשר למד הגר"ח את הלכות כשרות החגבים, והתקשה באחת ההלכות המובאות, לפתע צץ על הקיר חגב. בני הבית ראו בכך מסר שמיימי למסירותו של מרן וליגיעת התורה.

עתה, במסגרת השיפוצים חשש הגר"ח כי יהרסו את הקיר עליו התרחש הנס.

הגר"ח הסביר: "ידוע מעשה מבעל החיד"א זצ"ל שחולל נס במדרגות הסמוכות לביתו ולאחר תקופה ביקש שיצפו את המדרגות בזהב טהור לאות ולפלא על המעמד הקדוש, בכדי שיהודים יתחזקו מכך באמונה ויראו כי יש מנהיג לבירה".

מכאן, הסביר הגר"ח גם במקרה של "קיר החגב" חשוב להשאיר את הקיר במקומו.

ויהי לפלא.