אאא

רבות נכתב, דובר ונעשה במאבק נגד מכשירי הטלפון שלא קיבלו את הכשר ועדת הרבנים לענייני תקשורת, כאשר עיקר המאבק ניטש בהיכלי הישיבות כדי למנוע מהבחורים שימוש במכשירים המתקדמים.

במודעה שנתלתה בימים האחרונים בישיבת 'מיר' בשכונת בית ישראל בירושלים, על-ידי גורמים עלומי שם, נכתב כי הטענת מכשיר האייפון בישיבה הוא גניבה.

תחת הכותרת "לאפרושי מאיסורא", נכתב: "שאלנו את מרן ראש הישיבה, האם הישיבה מרשה להטעין אייפון או מחשב שלא חסום, בחשמל של הישיבה".

"התשובה הייתה - לא", נכתב במודעה בשמו של ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל.

בהמשך המודעה נכתב: "עוד שאלנו, האם יש בזה משום איסור גניבה והתשובה הייתה כן".

בכך מקווים מפרסמי המודעה למנוע ממשתמשי האייפון והמחשבים שאינם חסומים לרשת האינטרנט, להשתמש בהם בישיבה.

המודעה בישיבת מיר
המודעה בישיבת מיר