אאא

היסטוריה של ממש: הבוקר מפרסם עיתון המחנה החרדי בטאון חסידות בעלזא מודעה מפתיעה בה מברכים קהל חסידי בעלזא את כ״ק האדמור מסאטמר זאת לרגל ביקורו בישראל.

במודעה נכתב ״בריך מתייך לשלום ברגשי קודש ובהדרת כבוד ויקר מקדמים אנו בברכת ברוכים הבאים את פני רום מעלת הוד כבוד קדושת האדמור מסאטמר שליטא עם בואו בשערי ארצנו הקדושה לחיזוק חומות הדת והרחבת גבולי הקדושה.

מדובר במודעה חריגה זאת לאור הסיכסוך הקשה ששרר עד זה לא מכבר בין חצרות בעלזא וסאטמר כאשר התפלגו הראשונים מחוגי העדה החרדית ופתחו בדץ כשרות בנפרד מה שהוביל למחלוקת קשה ולנתק בין האדמורים הגיסים עד לפגישת הפיוס שהתקיימה לפני כשנתיים והובילה לשלום המיוחל.