אאא

מרן פוסק הדור מתייסר על מיטת חוליו, והארגונים לטוהר התקשורת לא שוקטים על שמריהם. 

ארגון בשם 'עתידנו' שלח "מודעת חירום" לאלפי נמענים בה הם קוראים לעם ישראל לשבור את האייפון להצלת מרן פוסק הדור. 

לדברי "הועד לטוהר התקשורת", שבירת תתרום "דם וחמצן וחייו של מרן שליט"א".