אאא

הראשל"צ  הגאון רבי יצחק יוסף נאם הבוקר (רביעי) בפני מאות אברכים העומדים לקראת מבחני ההכשרה לרבנות בבנייני האומה, ובנאומו רמז על גזירת הגיוס והגזירות האחרות המרחפות על עולם התורה. 

בין יתר הדברים אמר הראשל"צ הגר"י יוסף: "אשריכם שאתם שוקדים על התורה על אף הגזירות הקשות, הם אומרים פן ירבו ואנחנו אומרים כן ירבו, המשיכו בדרככם ואל תתרגשו משום גזירות עד שתהיו מורי הוראות בישראל". 

כזכור, במהלך שיעור שמסר בחודש האחרון התייחס הגר"י יוסף לקיצוצים בעולם הישיבות ואמר: "היום להחזיק ישיבה זה נהיה פי כמה קשה מאשר פעם, אחרי כל הקיצוצים שעשו וכל החוקים שהם עושים, זה אבא שלו (טומי לפיד - י.כ.) היה מדבר הרבה - בא הבן, שר האוצר (יאיר לפיד - י.כ.), יותר גרוע מאבא שלו, הוא עושה לא רק מדבר".

הגר"י יוסף המשיך והתייחס גם לחוק שעלה אתמול בישיבת הממשלה המצמצם את סמכות בתי הדין: "הנה הוא מעלה הצעת חוק בישיבת הממשלה, חוק שבא לצמצם את הכוח של בתי הדין הרבניים, להעביר כמה סמכויות חשובות מאוד לבתי המשפט, לא די להם מה שהם עשו עד היום, כל שני וחמישי אתה שומע איזה חוק, חוקים בל ידעום".