אאא

ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" המקובל רבי בניהו שמואלי נכנס אמש (שלישי) בלווית נאמן ביתו מרדכי חסידים אל מעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בבני ברק.

עם כניסתו לחדר בו שהה הגר"ח ברך הרב שמואלי בשם ומלכות "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו". הרב שמואלי הציג בפני הגר"ח קנייבסקי את סדר "פיטום הקטורת" והגר"ח עיין בקונטרס.

הרב שמואלי אמר לגר"ח: "מוזכר בכמה מקומות בזוהר על מעלת אמירת פיטום הקטורת שיש בכוחה למנוע הרבה צרות ומחלות".

הגר"ח קנייבסקי הוסיף ואמר כי "מובא בגמרא שמכיון שהקטרת הקטורת חשובה מאוד לא היו נותנים לכהן להקטיר יותר מפעם אחת וידוע שמעלת הסנדקאות היא כמו הקטרת קטורת ולכן לא נותנים לאותו אדם לשבת כסנדק בשתי בנים של אדם אחר".

ובהקשר לכך סיפר הגר"ח שפעם הלך עם החזון איש לברית של תאומים וישב החזו"א סנדק אצל אחד מהם ואילו אצל התינוק השני כיבד מישהו אחר מהסיבה הנ"ל.