אאא

"לימוד הלכות שביעית וקבלת השבת מעט מוקדם", אלו שתי הסגולות למען שלושת הנערים החטופים אשר ציין אמש (חמישי) מרן הגר"ח קנייבסקי לרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, שהגיע להתיייעצות בנושאי השמיטה.

כשנכנס הרב לאו לחדר, שאל מיד מרן הגר"ח את הרב לאו,"מה שלום אבא"?. הרב הראשי ענה: "ב"ה לאורך ימים ושנים, הדוד שלנו נפתלי למד איתכם בישיבה".

לאחר מכן, סיפר הרב הראשי על החטיפה והתפילות של עם ישראל, "שלושת הבחורים נחטפו לפני שבועיים ולא מצליחים למצוא שום רמז ושום סימן". בשלב זה הפתיע אותו מרן הגר"ח כשהוציא מכיסו את ארנקו ומשם הוציא פתק עם שמות הנערים החטופים לתפילה, "המשפחות שלהם היו אצלי", הפטיר מרן בצער.

הגר"ד לאו המשיך: "בהתחלה הצלחנו לעורר מאד לתפילות. קראתי בכותל המערבי לתפילה והגיעו רבבות, קהל עצום לתפילה, הגיעו ממש עשרות אלפים. אחרי זה הייתי בישיבה שלהם והיה חיזוק גדול בלימוד תורה ומצוות, אבל מה אנחנו כאחים של החטופים, בבחינת "כל ישראל ערבים זה לזה" יכולים לעשות כעת?".

מרן הגר"ח קנייבסקי ענה: "אתן לך עצה יותר טובה, שילמדו שביעית, יהיה להם זכות גדול בשבילם, והנשים שיקדימו את השבת קצת".

לקראת סיום הביקור, שארך למעלה מחצי שעה, ביקש הרב לאו "ברכה פרטית לשמיטה", וסיפר למרן הגר"ח על המאמצים של הרבנות לקראת השמיטה: "אנחנו עושים מאמץ גדול שיהיה שביעית כהלכתה, שאלו שרוצים לעבור איסורים - לצמצם להם את האיסורים, ומי שרוצה לשמוע לתורה - שיהיה כדת וכדין". מרן הגר"ח ענה: "נכון, כך נכון לעשות".

בסיום אמר הגר"ח כי "במוצאי שביעית בן דוד בא". הרב לאו ענה: "זה בתנאי שיהיה שביעית. ואם המשיח יבוא תחילת שביעית". והגר"ח השיב: "יבוא יבוא, רק שישמרו שמיטה".

יצויין כי מאז נבחר לתפקידו מבקר הגרד לאו באורח תדיר בביתו של מרן הגר"ח להתייעצויות ושאלות הלכתיות שונות בנושאים העומדים על הפרק הקשורים לארץ ישראל ויהדות התפוצות.